Oficiálne vyjadrenia vysokých škôl o spôsobe zapojenia k preberaniu údajov z centrálnej elektronickej prihlášky

12.01.2012

Oficiálne vyjadrenia zaslané jednotlivými vysokými školami s informáciou o spôsobe zapojenia vysokej školy k elektronickému preberaniu údajov z elektronickej prihlášky Portálu VŠ pre akademický rok 2012/2013 sa nachádzajú v tabuľke na URL: http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie a sú vyjadrené úrovňou zapojenia - informačná, čiastočná alebo úplná.