NOVÉ - Štúdium vo forme kadet PZ

08.11.2019

Akadémia Policajného zboru v Bratislave oznamuje záujemcom o štúdium, že v akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe v novej  forme štúdia. Podrobnejšie informácie o tomto štúdiu nájdete tu.

Zdroj: https://www.akademiapz.sk/nov%C3%A9-%C5%A1t%C3%BAdium-vo-forme-kadet-pz