Nitrianski výskumníci v spolupráci s Slovenskou poľnohospodárskou univerzitov v Nitre zachraňujú pôvodné slovenské strakaté plemeno - cementárky

29.03.2024

Tím Výskumného ústavu živočíšnej výroby (VÚŽV) v Nitre v spolupráci s odborníkmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením profesora Radovana Kasardu z Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov realizuje unikátny genetický výskum.

Je zameraný na záchranu pôvodného slovenského strakatého plemena, tzv. cementárok. Chovajú ich na gazdovských usadlostiach v okolí Hriňovej.

Iniciátorom projektu je výskumný pracovník VÚŽV inžinier Ján Huba. „Zatiaľ, čo kedysi sa u nás chovalo takmer 300-tisíc jedincov tohto plemena hovädzieho dobytka, dnes ich nájdeme už len 30,“ hovorí J. Huba. To by sa však mohlo zmeniť vďaka použitiu inseminačných dávok býkov slovenského strakatého plemena narodených okolo roku 1980. V roku 2023 sa začalo pripúšťanie kráv vybranými býkmi z génovej banky inseminačnej stanice v Lužiankach. Na svete sú už aj prvé teliatka.

Ako informoval profesor Radovan Kasarda, aktuálnou úlohou výskumníkov z SPU je identifikovať gény zodpovedné za žlté sfarbenie strakatých jedincov. „Zisťujeme, že dnešná populácia v Európe simentalizovaných plemien, fleckvieh – fľakatý dobytok, je viac červený ako hnedý. Štandard slovenského strakatého plemena je žlto-hnedé strakaté, v minulosti tiež označované za žemľové sfarbenie. Ak nájdeme gény zodpovedné za žlté sfarbenie, mohli by sme vytvoriť detailný pripárovací plán a zvýšiť pravdepodobnosť, že teľatá budú mať želanú, pôvodnú žemľovú, farbu,“ uviedol profesor Kasarda.

Aktuálne výskumníci odobrali biologický materiál - chlpy a vlasové cibuľky - žltostrakatých teliatok, ktoré sú výsledkom pripárovania býkov z génovej banky s vybranými matkami. „Našou úlohou je potvrdiť sfarbenie na genetickej úrovni pomocou spektrofotometra. Pomocou prístroja vieme veľmi detailne posúdiť intenzitu sfarbenia a vytvoriť index sfarbenia,“ povedal profesor Kasarda. Ako dodal, dúfa, že vo výskume sa im podarí identifikovať tie génové oblasti, ktoré sú zodpovedné za to-ktoré sfarbenie alebo intenzitu sfarbenia. „Ak budeme úspešní, potvrdíme vzorce dedivosti a genetické varianty sa nám podarí zafixovať a prenášať na potomstvo,“ uzavrel odborník.

 

Ako vznikla myšlienka záchrany pôvodného slovenského strakatého dobytka (cementárky) sa podrobnejšie dočítate v článku s výskumníkom Jánom Hubom na: https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/j-huba-preco-a-ako-chceme-zachranit-povodne-slovenske-strakate-plemeno-dobytka

 

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/nitrianski-vyskumnici-v-spolupraci-s-spu-zachranuju-povodne-slovenske-strakate-plemeno-dobytka-cementarky