Naša univerzita ako prvá splnila kritériá zamestnanosti absolventov

22.02.2024

Rezort školstva spustil novú webovú stránku, ktorá posudzuje výkonnosť slovenských vysokých škôl. Vybrané ukazovatele budú mať prvýkrát vplyv aj na výšku štátnej dotácie.

"Ministerstvo školstva hodnotí viaceré oblasti a naša univerzita sa umiestnila na popredných miestach a ako jediná už splnila všeobecný cieľ, ktorý hovorí o požadovanom maximálnom percente nezamestnanosti absolventov. Naša univerzita má vynikajúce prepojenie s praxou a veľa našich študentov má zamestnanie už aj počas štúdia. Výsledky hodnotenia sú pre mňa potešujúce, zároveň však zaväzujúce tento stav udržať," hovorí rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

O tom, že naša univerzita poskytuje dobrý základ pri hľadaní práce, svedčia viaceré vyjadrenia našich absolventov.

 

Michal Amrich, vedúci obchodný manažér pre Profesiu: Zameranie ľudské zdroje a personálny manažment, ktoré som na univerzite vyštudoval, mi ponúklo možnosť dobre sa zamestnať. Všetko vo firme, ktorá chce v dnešnej dobe generovať zárobok, sa odvíja od ľudských zdrojov. Pracujem ako account manager a v komunikácii s HR oddeleniami využívam skúsenosti z vysokej školy.

 

Andrej Michal, Process Simulation Engineer v KUKA Slovakia: Už počas štúdia som sa zamestnal vďaka spolupráci medzi univerzitou a spoločnosťou, v ktorej pracujem.

 

Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov:

Obdobie, počas ktorého som pôsobil na univerzite bolo rozhodne plné výziev - boli sme doslova prvými študentmi, škola bola nová, množstvo postupov, či procesov bolo “nevyladených” a prirodzene nie vždy všetko fungovalo tak ako v prípade starých “zabehnutých” univerzít. Univerzita však dospela a som hrdý na to kde sa škola nachádza dnes - v slovenskom meradle patrí medzi najúspešnejšie a jej absolventi sa tešia veľkému záujmu zamestnávateľov.

Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/nasa-univerzita-ako-prva-splnila-kriteria-zamestnanosti-absolventov/d3d23c1b7c76ef518784532e83f554fd/