Na Trenčianskej univerzite je zriadené Informačné centrum o európskych záležitostiach

19.05.2021

Od 1. mája 2021 sídli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré sa presťahovalo z priestorov župného úradu. 

Prostredníctvom centra prinesie naša univerzita verejnosti v celom Trenčianskom regióne informácie o európskych záležitostiach. Centrum v Trenčíne je členom celoeurópskej siete EUROPE DIRECT, ktorej nová generácia vznikla 1. mája 2021 a zahŕňa viac ako 420 centier v celej Európskej únii. Jej poslaním je priniesť Európsku úniu, jej politiky a hodnoty do všetkých kútov Európy a vytvárať dialóg s občanmi, ktorý zabezpečí užšie prepojenie medzi inštitúciami a občanmi vo všetkých regiónoch.

Informačné centrum je prevádzkované vďaka grantu, ktorý Trenčianska univerzita získala vo výzve na predkladanie projektov zverejnenej Zastúpením Európskej komisie v SR. „Teším sa, že Informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach týkajúcich sa Európskej únie, bude sídliť v priestoroch našej univerzity. Pevne veríme, že spoločne prispejeme k lepšej informovanosti občanov v regióne, a to počas celého trvania projektu v rokoch 2021 - 2025,“ zhrnul rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.  

Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/na-trencianskej-univerzite-je-zriadene-informacne-centrum-o-europskych-zalezitostiach/f35778402e4386d02e34c4b800e8e66f/