Minister Drucker: To, čo nás vo vzdelávaní spája v rámci V4, sú podobné problémy

17.02.2024

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker sa koncom týždňa v Prahe zúčastnil medzinárodnej konferencie ministrov školstva V4. S náprotivkami rokovali spolu so zástupcami Ukrajiny a pobaltských krajín. Lídri sa zhodli na tom, že deti musia byť stredobodom pozornosti v vzdelávacom systéme každej krajiny. Minister si zároveň uctil obete minuloročnej tragédie na Karlovej univerzite.

Zahraničná pracovná cesta ministra Tomáša Druckera sa v Prahe začala bilaterálnym rokovaním s ministrom školstva, mládeže a telovýchovy ČR Mikulášom Bekom. Diskutovali o spolupráci v oblasti vzdelávania aj o výmenných pobytoch vysokoškolských študentov a akademikov, ktoré medzi krajinami fungujú už roky. „V oblasti vzdelávania máme tradične výbornú spoluprácu. Pre nás bolo obzvlášť užitočné hovoriť o skúsenostiach Česka v oblasti ochrany duševného zdravia, ale aj o riešeniach situácie reedukačných centier. Zároveň sme sa dohodli na intenzívnejšej spolupráci s našimi českými kolegami,” uviedol šéf rezortu školstva Tomáš Drucker.

Hlavným zámerom tejto pracovnej cesty bola konferencia ministrov školstva V4, ktorej sa okrem členských štátov zúčastnili aj zástupcovia Ukrajiny a pobaltských krajín. Témou bola aktuálna situácia súvisiaca s integráciou ukrajinských žiakov do škôl hostiteľských krajín, ich následná uplatniteľnosť na trhu práce a dopad na hostiteľské krajiny dva roky od začiatku ruskej agresie na Ukrajine. „To, čo nás vo vzdelávaní spája sú veľmi podobné problémy a výzvy v oblasti nielen integrácie ukrajinských žiakov, ale aj v oblasti duševného zdravia, bezpečnosti na školách či vzdelávania ako takého a nedostatku kvalifikovaného personálu. Veríme, že práve spoluprácou s najbližšími krajinami dokážeme všetci získavať potrebné skúsenosti,“ vyhlásil Drucker.

Minister si v Prahe zároveň uctil pamiatku obetí nedávneho útoku na Karlovej univerzite. Pri streľbe, ktorá nemá v novodobej histórii Českej republiky obdobu, zahynulo rukou strelca 14 ľudí. Útočník vyčíňal na Filozofickej fakulte UK. Minister Drucker položil veniec počas pietneho aktu pri plastike Jána Palacha na múre fakulty.