List uchádzačom

11.02.2011

Vážený uchádzač o štúdium na vysokej škole,

stali ste sa používateľom centrálnej elektronickej prihlášky na vysokú školu, blahoželáme.

V súčasnosti je spustená v plnej miere jej prvá fáza, a to náhrada papierovej formy prihlášky - klasická forma vytlačená z Portálu VŠ s výhodami, ktoré Portál VŠ poskytuje (možnosť zadania údajov iba raz pri výbere viacerých vysokých škôl, resp. viacerých študijných programov, možnosť opravy pred vytlačením, uchovaním údajov pre ďalšie použitie a pod.).

Preto, prosíme, venujte pozornosť nasledovným informáciám:  

 • Možnosť podania elektronickej prihlášky z centrálneho portálu závisí v plnej miere od vysokej školy.
 • Ak vysoká škola, na ktorú si chcete podať prihlášku, nemá v tabuľke Zoznam vysokých škôl a úroveň pripojenia k elektronickému preberaniu údajov v stĺpci "Úroveň zapojenia" uvedené čiastočná alebo úplná úroveň, môžete si prihlášku z centrálneho portálu podať iba v tlačenej forme.
 • Zoznam vysokých škôl a úroveň pripojenia k elektronickému preberaniu údajov je uvedený tu: http://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie.
 • Pozornosť je potrebné venovať výške poplatku, nakoľko vytlačenie prihlášky a jej zaslanie klasickou poštou sa nechápe ako elektronická prihláška (údaje uchádzača musí škola nanovo zadať do systému). Ak vysoká škola v nižšie uvedenej tabuľke deklaruje, že pre tento rok nepodporuje elektronickú výmenu údajov medzi CEP a svojím akademickým IS, uhraďte poplatok ako za papierovú prihlášku.
 • Nezabudnite na nalepenie potvrdenia o realizovanej platbe do prihlášky (všimnite si pri informácii o platbách, či fakulta podporuje platbu poštovými poukážkami).
 • Aj pre tlačenú formu platia pokyny vysokej školy, resp. fakulty, na ktorú sa hlásite. Napr. niektoré vysoké školy nepožadujú za záväzné uvádzať výsledky zo strednej školy, preto nie je potrebné potvrdenie strednej školy. Naopak, niektoré vysoké školy to vyžadujú.
 • Kroky k vytlačeniu prihlášky a zaslaniu klasickou poštou:
  1. Vyplnenie prihlášky.
  2. Uloženie prihlášky.
  3. Podanie prihlášky (zelené tlačidlo Podať prihlášku sprístupnené po uložení prihlášky).
  4. Vytlačenie vygenerovaného pdf dokumentu.
  5. Podpísanie na základe pokynov vysokej školy, na ktorú sa hlásite.
  6. Doloženie príloh podľa pokynov vysokej školy.
  7. Zaplatenie poplatku podľa pokynov vysokej školy.
  8. Zaslanie klasickou poštou.
 • Ak máte nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky nesúvisiace s výberom vysokej školy a jej študijného programu, neváhajte kontaktovať podporu používateľa na adrese prihlaska@portalvs.sk alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach.
 • Nové informácie sledujte v Aktualitách (ľavá strana Portálu VŠ, časť Elektronizácia prihlasovania na VŠ).

Prajeme Vám veľa úspechov pri prijímacích skúškach.

Zodpovední riešitelia projektu Elektronizácia prihlasovania na VŠ