Katedra informatiky v COST – Action UniDive

22.02.2024

Katedra informatiky FPVaI v zastúpení Mgr. Líviou Kelebercovou a Mgr. Františkom Forgáčom si môže pripísať ďalší úspech. Na jeseň minulého roku bola ako jediná slovenská fakulta akceptovaná aktívne sa podieľať na medzinárodnom projekte UniDive zameranom na univerzálnosť, rozmanitosť a idiosynkráziu v jazykových technológiách v rámci medzinárodnej interdisciplinárnej siete COST.

Doktorand KI Mgr. František Forgáč sa stal sa jedným z mála účastníkov, ktorí mali v dňoch 8. – 9. februára 2024 v talianskom meste Neapol príležitosť zúčastniť sa valného zhromaždenia CA21167 COST Action zameranom na počítačovú lingvistiku. Spolu so svojimi zahraničnými kolegami z National Institute for Research in Digital Science and Technology, Ghent University a University of Galway (dr. Bruno Guillaume, prof. dr. A. Seza Doğruöz a dr. Atul Kumar Ojha) organizoval workshop T1.4 Manual annotation tools and file formats, na ktorom zosumarizoval doteraz používané formáty pre morfosyntaktické a viacslovné výrazy v korpusoch a predstavil nové riešenie zapisovania morfosyntaktických anotácií, ktoré by mohlo byť univerzálne pre všetky európske jazyky.Práve vďaka nášmu doktorandovi mala UKF v Nitre ako jediná slovenská univerzita zastúpenie na európskom valnom zhromaždení, na ktorom Mgr. Forgáč odprezentoval vedeckú prácu NLP laboratória pri KI pred zástupcami 40 európskych krajín.
Jeho osobná skúsenosť na medzinárodnej vedeckej pôde mu poskytla cenné poznatky v oblasti počítačovej lingvistiky a nádejne pootvorila dvere pre ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce a výskumu. Tento úspech nepochybne potvrdzuje vysokú úroveň výskumu na Katedre informatiky a ukazuje, že vedeckí pracovníci majú potenciál stať sa lídrami vo svojich oblastiach aj na medzinárodnej úrovni.

Text: prof. RNDr. Daša Munková, PhD., Mgr. František Forgáč, FPVaI – Katedra informatiky
Zdroj: https://www.cost.eu/actions/CA21167

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6256-katedra-informatiky-v-cost-action-unidive