J. Horecký: Boli to práve študenti, ktorých odvaha naštartovala zvrat v dejinách Československa

17.11.2022

Nežná revolúcia pred 33 rokmi otvorila cestu k slobode, impulz k zmenám iniciovali študenti. Dátum 17. november sa spája s Medzinárodným dňom študentstva. Tento deň si však pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Pri tejto príležitosti sa minister školstva Ján Horecký spojil cez videohovor spred Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici v Bratislave so svojím českým partnerom, Vladimírom Balašom, ktorý sa pripojil z pražskej Národnej triedy. Následne sa Ján Horecký presunul k Pamätníku obetiam komunistického režimu na Cintoríne Vrakuňa, kde spolu so štátnym tajomníkom pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michalom Fedákom položili veniec.

Medzinárodný deň študentstva vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva v Londýne, v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. 

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl.

Mladí ľudia nahlas pomenovali, čo ich trápi – žiadali pravdu vo výučbe filozofie, histórie krajiny či možnosť slobodne povedať, čo si myslia. V tento deň sa dejiny Československa sa otočili smerom k demokratickej súčasnosti.

Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali väčší rozmach, až vyústili do pádu režimu. Boli to práve študenti, ktorých odvaha naštartovala zvrat v dejinách Československa. Ich túžba po pravde, spravodlivosti, slobode a lepšom svete otvorila ľuďom v oboch krajinách bývalej federácie cestu k slobode a demokracii. 

Rok 1989 priniesol národom vtedajšieho Československa, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

Aktuálne na Slovensku študuje 141 836 študentov na vysokých školách, z toho 23 410 je študentov zo zahraničia. V súčasnosti máme na Slovensku celkovo 41 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 3 štátne, 10 súkromných a 8 zahraničných vysokých škôl. Najviac študentov študuje na Univerzite Komenského v Bratislave (23 049), Technickej univerzite v Košiciach (11 283) a Slovenskej technická univerzite v Bratislave (11 121). Najväčší záujem je o odbory ekonómie a manažmentu, učiteľstvo a pedagogické vedy, informatiku, všeobecné lekárstvo a naopak najmenší záujem je o priestorové plánovanie, logopédiu a liečebnú pedagogiku, drevárstvo.

 

 

Zdroj dát: Centrálny register študentov