II. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu TUZVO

03.06.2014

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene vypísala II. kolo prijímacieho konania na nasledovné bakalárske študijné programy:
Drevárske technológie (denná aj externá forma)
Výroba nábytku (denná aj externá forma)
Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (denná aj externá forma)
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku (denná aj externá forma)
Prevádzka strojov a zariadení (denná forma)
Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle (denná aj externá forma)
Ochrana osôb a majetku pred požiarom (externá forma)
Uzávierka prihlášok je 10. august 2014.