Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štavnici - Online prijímacie pohovory

17.04.2020

Milí záujemcovia o štúdium,

vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii, vedenie Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica rozhodlo o konaní prijímacích pohovorov v on-line režime.

Prijímacie pohovory sa budú konať v riadne stanovenom termíne 30. 5. 2020 a 26. 9. 2020 .

Prihlášku na štúdium zašlite prosím v dostatočnom predstihu – stačí len elektronickou formou – spolu s povinnými prílohami
(viac: https://huaja.org/en/prijimacie-pohovory/) na: info@huaja.org alebo ivaskova@huaja.org

Na týchto adresách vám radi odpovieme aj na akékoľvek otázky týkajúce sa prijímacích pohovorov alebo možnosti štúdia. Neváhajte nás kontaktovať.

Tím HUAJA