Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - Informácia pre uchádzačov o štúdium

01.04.2020

Vážení uchádzači o štúdium na FF KU,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 FF KU predlžuje termín odovzdania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 30. apríla 2020. Všetkým uchádzačom zároveň odporúčame využiť elektronickú prihlášku (s prílohami) – bez potreby posielať prihlášku poštou. Všetky ďalšie náležitosti, ktoré z dôvodu pretrvávania mimoriadnych opatrení v SR nie je možné v súčasnosti vybaviť, ako napr. maturitné vysvedčenie a pod., bude možné doložiť dodatočne.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte studijne.ff@ku.sk.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta