Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre - Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok

26.03.2020

Prihlášky na bakalárske štúdium IBA elektronicky. Termín: 30. 4. 2020

Oznamujeme, že v termíne do 30.4.2020 prijímame prihlášky na bakalárske štúdium. Prihlášky sa podávajú iba elektronicky, žiadne prílohy, papierové prihlášky a potvrdenia nie sú potrebné. Táto úprava vyplýva zo snahy vyjsť v ústrety študentom v tejto mimoriadnej situácii.

Zdroj: https://fem.uniag.sk/sk/