Fakulta ekológie a environmentalistiky otvára nový študijný program

10.02.2017

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene otvára nový študijný program v bakalárskom stupni štúdia Forenzná a kriminalistická environmentalistika.

Podrobnejšie informácie o tomto študijnom programe nájdete na danom linku: http://www.tuzvo.sk/files/FEE/fakulta_fee/odkazy/b-fke.pdf

Zdroj: http://www.tuzvo.sk/fee/