Druhé kolo prijímacieho konania na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach

29.05.2019

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vypísala 2. kolo prijímacieho konania. Termín na podanie prihlášky je do 15. AUGUSTA 2019.

Zdroj: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/