Druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na FF KU v Ružomberku

01.06.2020

Dekan FF KU vyhlásil druhé kolo prijímacieho konania na vybrané bakalárske študijné programy na FF KU v Ružomberku. Záujemci o štúdium si môžu podať prihlášku do 7. augusta 2020. Všetkým záujemcom odporúčame využiť elektronickú prihlášku. Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke prijímacieho konania.

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/71138-druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-bakalarske-studijne-programy-na-ff-ku-v-ruzomberku