Doplňujúce prijímacie konanie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity až do 15.8.2014

07.07.2014

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje doplňujúce prijímacie konanie v nasledujúcich študijných programoch:

Bakalársky stupeň štúdia: etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia

Magisterský stupeň štúdia: dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, kognitívne štúdiá, politológia

Externé bakalárske štúdium: filozofia, história

Dátum uzavretia prijímania prihlášok (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke): 15. august 2014. Podmienky na prijatie sú zhodné s podmienkami z riadneho prijímacieho konania.

zdroj: Ladislav Tkáčik
ladislav.tkacik@truni.sk