DODATOČNÉ PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO NA FAKULTE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SZU

11.05.2020

V súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou sa prejavil akútny nedostatok verejných zdravotníkov. Preto sa dekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave rozhodla predĺžiť termín podania prihlášok na študijný program Verejné zdravotníctvo v dennej forme vysokoškolského štúdia 1. a 2. stupňa.

Termín podania prihlášok: do 15. júla 2020

Podmienky prijatiana bakalárske štúdium v dennej forme:

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

- bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia na magisterské štúdium v dennej forme:

- úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo

- bez prijímacích skúšok

Zdroj: http://www.szu.sk/