Dodatočné prijímacie talentové skúšky na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

21.02.2019

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje všetkým záujemcom o bakalárske štúdium, že v dňoch 10. – 11. júna 2019 sa uskutočnia dodatočné prijímacie talentové skúšky pre bakalárske študijné programy:

Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá
Maľba
Sochárstvo a priestorová tvorba

Uchádzači, ktorí sa neúspešne zúčastnili prijímacích pohovorov v 1. termíne (január 2019), si nemôžu podať prihlášky na ten istý študijný program ešte raz, môžu ich však podať na iný študijný program.

Prihlášky je potrebné podať do 4. mája 2019.

Zdroj: https://fvu.aku.sk/oznamy/478-dodatocne-prijimacie-talentove-skusky-2.html