Dodatočné prijímacie skúšky na Fakultu múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

07.03.2019

Dekanka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky na akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 2.2.3 hudobné umenie – študijný program Interpretačné umenie:

- Modul: klávesové nástroje akordeón


- Modul: strunové nástroje viola, husle, violončelo, kontrabas


- Modul: dychové nástroje klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, tuba, bicie nástroje

 

Termín podania elektronickej prihlášky do 25. 03. 2019

Prihlásení uchádzači dostanú písomné vyrozumenie a pozvánku s termínom prijímacej skúšky. Predpokladaný termín dodatočných PS je 9. a 10. 4. 2019.

Zdroj: https://fmu.aku.sk/sk/studium/dodatocne-prijimacie-skusky