Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy PF UKF v Nitre na akademický rok 2014/2015

17.07.2014

Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. augusta 2014 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:

  • Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové štúdium)*
  • Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*
  • Učiteľstvo predmetov v kombinácii (hudobné umenie, technika, pedagogika)*


Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená  - výška školného 600 Euro/rok )

  • Pedagogika*
  • Andragogika*


Ďalšie informácie: Podmienky prijatia

Prihlasovanie

Viac na www.pf.ukf.sk

zdroj: Ing. Rudolf Kaniansky, Dekanát Pedagogickej fakulty UKF Nitra