Dodatočné prijímacie konanie na SEVŠ

13.08.2014

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici vypísala dodatočné prijímacie konanie na 1. bakalársky a 2. magisterský stupeň štúdia s možnosťou podania prihlášky do 31. 8. 2014.