Digitálne zručnosti seniorov

20.01.2023

Na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa 18. januára 2023 uskutočnilo stretnutie so zástupcami OECD a MIRRI SR k projektu 22SK04 – Enhancing the Digital Skills of Seniors in the Slovak Republic – OECD, realizovaného v spolupráci OECD a Európskou komisiou.

Cieľom projektu je podporiť Slovensko v jeho úsilí realizovať reformy, ktoré by mohli podporiť investíciu č. 7 „Digit@lni seniori", implementovanú prostredníctvom Plánu odolnosti a obnovy, podporiť udržateľnosť a potenciálne rozšíriť rozsah a vplyv investície na digitálne vzdelávanie seniorov na Slovensku.
Keďže naša univerzita participovala prostredníctvom Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty na pilotnej fáze projektu „Organizácia školení digitálnych zručností seniorov a odovzdávanie technických zariadení – komponent 17 – Digitálne Slovensko, Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov – Plán obnovy a odolnosti SR", tím odborníkov z OECD navštívil našu univerzitu za účelom viesť rozhovory a fokusové skupiny a stretnúť sa so zástupcami U3V pri UKF v Nitre, s pedagógmi vzdelávajúcimi seniorov v predmetnom projekte i samotnými seniormi, absolventmi školení v rámci pilotnej fázy projektu.

Fotogaléria: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/foto/oecd23


Text: Mgr. Diana Kanásová, PhD., R – Kancelária prorektorov
Foto: Lubo Balko

 

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/foto/oecd23