Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

14.01.2020

Dňa 5. februára 2020 sa na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční Deň otvorených dverí. Bude prebiehať od 9:00 vo vstupnej hale hlavnej budovy, v priestoroch a laboratóriách Stavebnej fakulty, o 10:00 bude prezentácia o štúdiu v Aule 6. Záujemcovia o štúdium, ale i široká verejnosť budú mať možnosť bližšie zistiť, čo ponúkajú jednotlivé študijné programy, lepšie sa zoznámiť s priestormi fakulty, spoznať unikátne prístroje a zariadenia, excelentný výskum a moderné laboratóriá fakulty. Návštevníci budú môcť vyskúšať virtuálnu realitu, porozprávať sa s učiteľmi, s úspešnými absolventmi a zástupcami spolupracujúcich firiem o bohatých možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, dozvedia sa zaujímavé informácie o štúdiu a prijímacom konaní, nahliadnu do sveta mostov a tunelov, ciest a železníc, inteligentných budov, projektovania, technológie a manažmentu, ale i geodézie, geotechniky a mechaniky.

URČITE PRÍĎTE!

Zdroj: https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/oznamy/2555-5-2-2020-den-otvorenych-dveri-svf