Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

12.02.2024

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. februára 2024 od 10.00 hod. v priestoroch budovy fakulty na Kováčskej 26.
Tešíme sa na Vás!

Program

 

zdroj: https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/actuality/den-otvorenych-dveri-na-pravf-upjs/