Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

05.11.2019

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na Deň otvorených dverí.

Dátum                              Program

21. november 2019         Hlavná prezentácia

9:00 - 12:00                    9:00 - 10:00

23. november 2019         Prezentácie katedier

9:00 - 12:00                    10:00 - 12:00

Zdroj: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/dod-2019/