DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIVERZITE J.SELYEHO - 14. FEBRUÁR 2020

19.02.2020

Viac než sedemsto záujemcov navštívilo dňa 14.02.2020 Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho, kde sa návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa záujemcom prihovoril rektor UJS György Juhász. Po príhovore rektora sa v aule uskutočnili prednášky jednotlivých fakúlt. Po ich ukončení mohli záujemcovia navštíviť informačné stánky katedier univerzity, kde sa prostredníctvom vysokoškolských učiteľov a študentov univerzity informovali o možnostiach štúdia. Ako minulý, tak aj tento rok získali návštevníci informácie o ubytovaní v študentskom domove, účasti na mobilitách a rôznych formách štipendií. Pri stánku študentskej samosprávy záujemcovia mohli nahliadnuť do života vysokoškoláka.

Zdroj: https://www.ujs.sk/sk/archiv/6629-den-otvorenych-dveri-na-univerzite-j-selyeho-14-februar-2020.html