Deň otvorených dverí na FEVT

01.02.2018

Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky dňa 7. februára 2018 v prednáškovej miestnosti F123a, ul. Študenstká 26, Zvolen so začiatkom o 9:00 hod.

Program

- otvorenie a základné informácie o profile Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene

- prezentácia študijných programov a diskusia k možnostiam študentského života na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene

- praktické ukážky vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti katedier, rozhovory s učiteľmi a študentmi, prezentácia prác študentov

- motivačné prednášky absolventov FEVT, ktorí sa úspešne uplatnili v praxi

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/den-otvorenych-dveri-na-fevt#&gid=1&pid=1