Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Trnave

02.02.2023

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium na našej fakulte !

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníckych vied uskutoční dňa 7. februára 2023 o 9.00 na Rázusovej 14 v Piešťanoch (budova FZV).


Program:
1. prezentácia Fakulty zdravotníckych vied a jej katedier R 0-3 (prízemie budovy FZV)
2. možnosti štúdia na Fakulte zdravotníckych vied UCM
3. prehliadka priestorov a vybavenia fakulty (knižnica, fitnes centrum, učebne praktickej výučby fyzioterapie)
4. ukážka praktickej výučby Fyzioterapie
Viac informácií nájdete tu Deň otvorených dverí

 

zdroj: https://fzv.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/647/den-otvorenych-dveri/