Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

23.01.2023

Vlna dní otvorených dverí sa na FEMke už začala. Naša fakulta pravidelne pripravuje DOD, avšak tento prvý ročník bol niečím výnimočný.

Uvoľnená priateľská atmosféra, spokojnosť a usmiate tváre študentov sú pre nás hnacím motorom. Pridanou hodnotou tohtoročného DOD bola návšteva laboratória spotrebiteľských štúdií a prijatie pozvania našej pani dekanky do priestorov vedenia fakulty, kde mali možnosť klásť otázky a viesť diskusiu. Naši potenciálni budúci študenti majú plnú hlavu rozmýšľania čo ďalej. Počas DOD dostali množstvo inšpirácií, užitočných rád, zaujímavých informácií o pridaných hodnotách našej fakulty. A od dnešného dňa im to už nedá spávať.

Ak si aj ty hrdým nositeľom zelenej stuhy príď na najbližšie DOD na FEM dňa 17.2.2023 o 10.30 h v pavilóne S, poslucháreň S-01 a urob ten správny krok pri výbere univerzity, pretože len ten dokáže zásadne ovplyvniť tvoj život.

zdroj: https://fem.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/den-otvorenych-dveri-na-fem-3/