Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

06.02.2024

Lekárska fakulta Vás pozýva na DOD – Otvoríme dvere k tvojej budúcnosti, ktorý sa bude konať dňa 8. februára 2024 v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ), Trieda SNP 1, v Košiciach.

 

Program

9:00 – 9:30 Otvorenie DOD 2024 
Aula LF

9:30 – 12:00 Predstavenie štúdia všeobecného a zubného lekárstva P1-P3
P1 – Ústav anatómie
P2 – Klinika cievnej chirurgie
P3 – Zubné lekárstvo

9:30 – 12:00 Zdravotnícke odbory
Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia – 11:00 – 12:00 seminárna miestnosť

9:30 – 12:00 Sprievodný program pred posluchárňami
Študijné oddelenie
Prípravný kurz
Študentské organizácie
Otvorená knižnica
UNIPOC 

9:30 – 12:00 Kam sme Ti dnes otvorili dvere?
Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny
Laboratórium výskumných biomodelov
Združená tkanivová banka
P4 – 11:00 – 12:00 – Príď študovať laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 

zdroj: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/actuality/den-otvorenych-dveri-na-pf-upjs/