Deň otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku

29.01.2021

Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, tento rok otvoríme brány našej univerzity Online. Radi by sme sa stretli osobne, no vzhľadom na súčasnú situáciu to nie je možné. Nám to však nevadí. Pripravili sme pre vás Virtuálny Deň otvorených dverí - 3. februára 2021.

Aby sme Vám poskytli čo najviac informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách… pripravili sme pre Vás možnosť klásť zástupcom vedenia školy otázky prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Táto služba bude dostupná online počas oficiálneho DOD.

K dispozícii Vám budú zástupcovia fakúlt v čase 9:00 – 12:00. Vaše otázky týkajúce sa štúdia môžete uviesť prostredníctvom Facebook-konta našich fakúlt: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Teologická fakulta, Fakulta zdravotníctva.

Na univerzite vyučujú odborníci, ktorí sa však snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Kladieme dôraz na osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu.

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Svojim študentom a absolventom poskytuje komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifi ckými potrebami a pre rodičov s deťmi.

Katolícka univerzita pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, aktívna je obzvlášť pri mobilitách jednotlivcov.

Vyučovanie na všetkých fakultách prebiehav špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

Každý prvák, ktorý bude prijatý naštúdium v 1. kole prijímacieho konania a podá si žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane. Katolícka univerzita disponuje ubytovacími kapacitami v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Študenti môžu bývať na internáte v kempuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.

Zdroj: https://www.ku.sk/index.php/dod-2021