Deň otvorených dverí Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

11.01.2019

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 6. februára 2019.

Zdroj: https://fevt.tuzvo.sk/