Deň otvorených dverí Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

14.01.2020

Chcel by si študovať atraktívne študijné odbory na super fakulte? Neveríš, že táto kombinácia existuje? Odpoveď získaš na Dni otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA. Príď sa presvedčiť 4.2.2020. Dozvieš sa všetko čo ťa zaujíma zo štúdia, ale aj zo študentského života.

Deň otvorených dverí bude v hlavnej budove Žilinskej univerzity v Žiline v Aule 2.

Program DoD:

8:30 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA)

10:30 – Prezentácia o štúdiu na FEIT UNIZA – Aula 2 (hlavná budova rektorátu)

            – Prezentácia spolupráce a uplatnenia absolventov FEIT

            – Súťaž o hodnotné ceny

11:30 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA)

13:00  – Vyhodnotenie súťaže.

Zdroj: https://www.feitcity.sk/events/den-otvorenych-dveri-2020/