Deň otvorených dverí Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

22.01.2019

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pripravuje Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 12. februára 2019.

Začíname o 10:00 hod. v prietoroch FDU, Horná 95 Banská Bystrica (na prízemí budovy učebňa č. 105).

Záujemcovia o štúdium sa dozvedia zaujímavé informácie o štúdiu, o prijímacom konaní a tiež o jednotlivých študijných programoch fakulty.

Zdroj: https://fdu.aku.sk/oznamy/452-den-otvorenych-dveri-fdu.html