Cenu sv. Gorazda získala Miroslava Mališová

10.05.2022

Miroslava Mališová, študentka tretieho ročníka doktorandského štúdia na FCHPT, získala Cenu sv. Gorazda. Prestížne ocenenie jej ministerstvo školstva udelilo za inovatívny prístup pri výskume bionafty, výnimočné študijné úspechy, reprezentáciu fakulty a univerzity na slovenskej a svetovej úrovni a za osvetovú činnosť v oblasti vedy a techniky. Slávnostné odovzdávanie ocenení bolo v piatok 29. apríla v priestoroch Bratislavského hradu.

Miroslava Mališová pôsobí na Oddelení organickej technológie, katalýzy a ropy. V dizertačnej práci sa zameriava na vývoj pokročilých motorových palív (bionafty) z nepotravinárskych plodín. „Venujem sa tomu už od svojej bakalárskej práce a môžem povedať, že aj po piatich rokoch ma to stále baví a napĺňa a vo výskumnej ceste by som chcela pokračovať aj po skončení doktorantúry,“ povedala.

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa. „Ocenenia svätého Gorazda tento rok sú svedectvom toho, ako učitelia dokážu ovplyvniť životy žiakov a dokážu tak zmeniť svoje okolie aj svet k lepšiemu. Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling pri príležitosti slávnostného oceňovania.

Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 10 pedagógov, Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 20 pedagógom. Celkovo 30 učiteľov si prevzalo Ďakovný list svätého Gorazda. Žiaci a študenti si prevzali Ceny sv. Gorazda, po desiatich zo základných a ZUŠ, stredných a vysokých škôl.

Zodpovedný redaktor za www: Juraj Rybanský

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/cenu-sv.-gorazda-ziskala-miroslava-malisova.html?page_id=14925