Cena za transfer technológií na Slovensku (1. 4. – 31. 8. 2023)

05.05.2023

Aj tento rok budú ocenení tí najlepší na poli transferu technológií na Slovensku. CVTI SR, konkrétne jeho pracovisko Centrum transferu technológií, otvorilo tohtoročnú súťaž Cena za transfer technológií 2023 (CTTS 2023).

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU v roku 2023 prebieha v termíne 1. 4. 2023 – 31. 8. 2023. V rámci tohto časového obdobia je možné zasielať nominácie do súťaže a to v troch kategóriách:

Inovácia
Inovátor/Inovátorka
Počin v oblasti transferu technológií.
Ceny pre najlepších v rámci jednotlivých kategórií sú odovzdávané už tradične na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER, čomu nebude inak ani tohto roku. Informácie o súčasnom ročníku, podmienkach a spôsobe nominácie doň si môžete prečítať na Národnom portály pre transfer technológií SR.

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 je otvorená - COINTT


Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku-1-4-31-8-2023/e85c13ac5bfcb13ea4944747145e3144/