Akadémia Policajného zboru v Bratislave - Informácie k prihláškam na štúdium

16.03.2020

Váž. uchádzačky a uchádzači o štúdium.
Celospoločenská situácia v súvislosti s COVID-19 ovplyvňuje neblahým spôsobom životy nás všetkých. Snažíme sa pomôcť a vyjsť v ústrety všetkým, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave a chcú si na štúdium u nás podať prihlášku.
Rozhodli sme sa v tomto období akceptovať samostatné elektronické prihlášky, ktoré nemusíte tlačiť a následne posielať poštou (v prípade, že pošlete aj/iba papierovú, nič sa nestane). Potrebné prílohy ako potvrdenie zo školy, lekárske potvrdenie a pod. budete môcť doložiť neskôr.

Pozn.: Neplatí pre uchádzačov z radov príslušníkov PZ.

Zdroj: https://www.akademiapz.sk/oznam-aktu%C3%A1lne-inform%C3%A1cie-k-prihl%C3%A1%C5%A1kam-na-%C5%A1t%C3%BAdium