2. termín podania prihlášok na inžinierske a bakalárske štúdium Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov

02.06.2023

Vážení uchádzači o štúdium, 2. termín podania prihlášky na TNUNI FSEV je do 30.6.2023

Akreditované bakalárske študijné programy:
- Ľudské zdroje a personálny manažment (denné aj externé štúdium)
- Verejná správa (denné aj externé štúdium)
Akreditovaný inžiniersky študijný program:
- Ľudské zdroje a personálny manažment (denné aj externé štúdium)

zdroj: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1026&cHash=befbbaddf5ad36afc2f5cd85f34e3a29