2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

03.06.2020

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline zverejnila 2. kolo prijímacieho konania. Podávanie prihlášky je od 03.06.2020 do 15.07.2020.

Zdroj: https://www.fstroj.uniza.sk/