2. kolo prijímacieho konania na Gréckokatolícku teologickú fakultu Preševskej univerzity v Prešove

20.05.2019

Gréckokatolícka teologická fakulta Preševskej univerzity v Prešove vypísala 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a magisterské študijné programy. Termín na podanie prihlášky je do 31.08.2019.

Zdroj: https://www.unipo.sk/startpage/?fid=3&redirect=%2Fgreckokatolicka-teologicka-fakulta