2. kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove

29.05.2019

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove otvára 2. kolo prijímacieho konania v akademickom roku 2019/2020 pre uchádzačov o bakalársky stupeň štúdia. Termín podania prihlášky je do 9.8.2019.

Zdroj: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/moznosti-studia/

Attached documents: