2. kolo prijímacieho konania na Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

29.05.2019

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vypísala 2. kolo prijímacieho konania. Termín na podávanie prihlášok je do 9. augusta 2019.

Zdroj: https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/informacie-pre-uchadzacov/pk/#footer

Attached documents: