2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

07.07.2020

Termín podania prihlášky: 14. august 2020

Študijné odbory:

- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;
- Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;
- Verejné zdravotníctvo II. stupeň denná/externá forma

Zdroj: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=558&cHash=84bfa3f307ccf6ff9708ac98311da145