2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

10.07.2019

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM


INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO


Termín podania prihlášky: do 9.8.2019
Termín prijímacieho konania: 21.8.2019
Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 10


Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

elektroenergetika
elektrotechnológie a materiály
riadenie procesov
silnoprúdová elektrotechnika
telekomunikácie
teoretická elektrotechnika


PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE

Attached documents: