2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

26.06.2019

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA vypísala 2. kolo prijímacieho konania na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov.

Attached documents: