2. kolo podávania prihlášok na Elektrotechnickú fakultu UNIZA - 2. inžiniersky stupeň štúdia

03.06.2014

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline vypísala 2. kolo prijímacieho konania na nasledovné inžinierske študijné programy:
biomedicínske inžinierstvo (denná forma)
elektroenergetika (denná forma)
elektrické pohony (denná forma)
multimediálne inžinierstvo (denná forma)
riadenie procesov (denná forma)
telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo (denná forma)
výkonové elektronické systémy (denná forma)
Termín podania prihlášky je od 1.7.2014 do 5.9.2014.