Latest articles

Podpora budovania infraštruktúry vysokých škôl

03.07.2009

Podporiť investície na budovanie a modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT) verejných a štátnych vysokých škôl, príp. Slovenskej akadémie vied (SAV), je cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom…  

Slovenské vysoké školy majú 41 nových profesorov

01.07.2009

Na odporúčanie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja bolo dnes vymenovaných 41 vysokoškolských profesorov z najrôznejších vedných odborov.  

Nové výzvy operačného programu Vzdelávanie

23.06.2009

Vysoké školy, ako aj Slovenská akadémia vied a jej ústavy majú príležitosť zapojiť sa do projektov zameraných na podporu kvality vzdelávania, výskumných aktivít a odbornú spoluprácu na národnej i medzinárodnej úrovni.  

Minister Ján Mikolaj osobne zablahoželal Univerzite Komenského k 90. výročiu jej založenia

22.06.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zavítal dnes na pôdu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde sa zúčastnil na slávnostnom zasadnutí orgánov UK.  

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na oslavách 90. výročia založenia UK v Bratislave

19.06.2009

Pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastní na slávnostnom zasadnutí orgánov UK.  

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

17.06.2009

Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa v piatok 19. júna 2009 zúčastní na rokovaní 50. pléna Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) v Banskej Štiavnici.  

Informačné semináre pre žiadateľov o nenávratné finančné príspevky

11.06.2009

V troch mestách – v Bratislave, Košiciach a Žiline sa za účelom zvýšenia informovanosti o možnostiach čerpania štrukturálnych fondov EÚ uskutočnia informačné semináre pre oprávnených žiadateľov.  

Minister školstva Ján Mikolaj slávnostne otvoril novú lodenicu UK v Bratislave

21.05.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne otvoril spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Františkom Gahérom budovu novej univerzitnej lodenice. Po slávnostnom prestrihnutí pásky si minister prezrel priestory…  

Podpis programu spolupráce medzi MŠ SR a Robert Morris University

06.04.2009

V pondelok 6. apríla 2009 podpísal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Robert Morris University, PA, USA v oblasti vzdelávania a vedy na obdobie 2009 - 2012. …  

Slovenské univerzity môžu využiť grantové schémy Hewlett Packard

03.04.2009

Možnosti spolupráce študentov slovenských vysokých škôl v projektoch Otvorenej inovácie (Open innovation) boli témou pracovného stretnutia delegácie MŠ SR pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Rokovanie sa uskutočnilo…