Univerzita

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Logo univerzity

Profil univerzity

Vysoká škola s právnou formou nezisková organizácia.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) so sídlom v Bratislave získala štátny súhlas na svoje pôsobenie a akreditáciu bakalárskeho štúdia v odbore politológia v júni 2006 a svoju činnosť zahájila v septembri 2006. Politické vedy sa na BISLA študujú v nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: filozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu a teóriu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanistiky, n.o. (BIH), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska i Európy.

Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale záujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vítaní. BISLA má niekoľko zahraničných študentov. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku s cieľom pripraviť absolventov BISLA na pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v zahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyžadujú bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej publikačnej činnosti.

BISLA je malou vysokou školou, pokiaľ ide o počet študentov a vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z grantov, školného a iných súkromných príspevkov.

BISLA sa usiluje ustavične posilňovať svoje zázemie ako súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences (ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.

Prípravy k založeniu BISLA trvali celé desaťročie, keďže zakladatelia pôsobili v občianskom združení Výberový vzdelávací spolok (VVS). Od roku 1996 VVS vytvoril širokú sieť akademických aj neakademických odborníkov, ktorí zabezpečovali výučbu a školiteľský systém v trojročnom doplnkovom vzdelávacom programe, určenom pre talentovaných a motivovaných študentov slovenských vysokých škôl. Tento doplnkový vzdelávací program sa vyhýbal tradícii úzkej špecializácie, charakteristickej pre pregraduálne vzdelávanie v celej strednej a východnej Európe.

VVS od roku 1996 vydáva aj slovensko-anglický časopis Kritika&Kontext, v ktorom publikujú slovenskí aj zahraniční odborníci, debatujúci o súčasných intelektuálnych záležitostiach.

 

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Grösslingova 53, 811 09, Bratislava

+421 2 59234 201

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Tomáš Kanovský (kanovsky@bisla.sk)
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 07:57

Upozorniť na neaktuálne údaje