BUSINESS AND INNOVATIONS IN BUSINESS ACTIVITIES XIV.

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 25.04.2019
Miesto podujatia: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
Usporiadateľ: Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.; akad. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., dr. h. c; prof. Ing. Milan Žák, CSc.; doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.ismpo.sk/konfpokyny/
Kľúčové slová: podnikanie manažment sociálne a ekonomické perspektívy
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Český
Poľský
Ruský
Slovenský
Ukrajinský

Hlavný cieľ

Úlohou konferencie je mapovať aktuálne trendy v široko poňatej oblasti podnikania na všetkých úrovniach s osobitným zameraním na inovácie jednotlivých postupov.

Tématické okruhy

* New Trends in Business and Management
* Social and Economic Perspectives Nowadays
* Foreign Language Professional Communication in Economics and Management

Ďalšie informácie

Conference Fee:
80 EUR - for active participation at the conference (fee includes organization costs,  CD collections of articles, certificate, lunch, snack, social event)
40 EUR - only publishing of the article (if succesful - reviewed process without attending the conference. Fee to be paid to account number:
IBAN: SK8409000000000502611848  BIC: GIBASKBX, Constant symbol: 0308, Variable symbol: 2504

Active participants from abroad may also pay the fee in cash at the conference on registration. Accomodation  to participants is provided at their own expense.
If necessary, the school can mediate secure accommodation.

Texts of conference papers:
* Send texts to an e-mail address: konferencia@ismpo.sk
* For formal editing text, see: http://www.ismpo.sk/konfpokyny
* Tabled texts can range up to 37 000 characters (including spaces)
* Papers that pass reviewed process will be published in the Electronic conference proceedings (CD).
* Selected papers in English will be published in scientific journal on economic issues PERSPECTIVES.

Important deadlines:
* to 31 March 2019: submission of an application through the electronic form 
                              available on http://www.ismpo.sk/formulare and payment of registration fee
* to 10 April 2019:  full text submission

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Michal Mašlej, (maslej@ismpo.sk)
Posledná aktualizácia: 07.03.2019 11:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie